За работата на домоуправителя

      Comments Off on За работата на домоуправителя


Условията на живот в голяма жилищна сграда зависят и от състоянието на общите част – стълбище, асансьор, мазе. Още по-наложително е да се поддържат в добро състояние покрив, щранговете на различните системи, външния вид на сградата. За да се постигне всичко това е необходимо някой да поеме отговорност за справяне с всички тия задължения. Това се изпълнява от домоуправител. Той се избира от всички съсобственици на общо събрание.

На този етап е много трудно да се намери такъв човек, който да поеми всички тези задължения. За да се справи някой с всичко това е необходимо много свободно време. Освен това често в големите жилищни сгради възниква проблем, създаден от тези собственици, които не искат да дават пари за никакви общи потребности.

С избирането на домоуправител започва да се създава ред във входа или кооперацията. Той е човекът, който свиква общо събрание на всички собственици на жилища в поверената му кооперация. На събранието се разглежда състоянието на общата собственост и се взима решение за ремонтите, които следва да се направят. Определя се и сумата, която трябва да се внася от всеки собственик за разплащане на общи сметки.

Разплащането на всички задължения се отчита пред събранието с разходните документи. Пари са необходими за плащане на чистач на стълбище и мазе, за вода, ток и асансьор. В същото време трябва да се организират и неотложните ремонти. Избира сe на общо събрание фирмата изпълнител, а домоуправителят поема наблюдението на работите по ремонта. Той приема завършения обект и се разплаща с изпълнителя.

Воденето на домовата книга, на всички приходни и разходни документи са задължения на избрания управител на входа. Много проблеми се създават при събиранe на необходимите суми за разплащане. Често възникват и разправии между съседите преди всичко по повод нарушаване вътрешния ред в кооперацията. Това са и основните причини за да не може да се намери човек, желаещ да работи за общото добро.

Липсата на желаещи за домоуправител даде основание на пазара да се появи нова услуга професионален домоуправител.Това е съвременно и правилно решение да се ползва професионално управление на общата собственост.