Изграждане на бизнес репутация

      Comments Off on Изграждане на бизнес репутация

Съвременните бизнес реалности налагат преосмисляне на цялостните концепции и стратегии, които са били достояние на компаниите, само преди няколко години. Това е наложено от нуждата, изпитвана от потребители и бизнес-партньори към установяване на лоялни и позитивни икономически отношения.

Що се отнася до потребителите, те не желаят да правят повече компромиси със качеството на продуктите или услугите, когато се наложи да избират. Предлагането е твърде голямо, а фирмите – прекалено много, за да се изгради цялостно впечатление за тяхното качество и реална стойност.

Потребителите в Източна и Централна Европа са особено чувствителни на тази тема, предвид горчивия опит, който са имали с нелоялни търговци.

След като създаването на алгоритъма е по-скоро експеримент и игра, едва ли повечето хора са очаквали, че идеята ще се развие главоломно. При това, в рамките на 1-2 години. Много бързо инициативата се подхваща от различни партньори, дори и в съседни държави.

До края на 2015 г., офиси на този проект са открити в Полша, Унгария, Румъния, Чехия и дори – България. Нашата страна присъства съвсем отчетливо в този проект, посредством Изследователския център на клиентските мнения, който е известен на българските потребители и като ICNKM.

Неговата научна дейност е обхванала близо 16000 родни компании. Те са получили “Сертификат коректна фирма“, удостоверяващ качеството на продуктите и услугите, които предлагат на своите клиенти. Подобен сертификат е от важно значение и за самите собственици на фирми, които могат да открият своя следващ бизнес партньор, именно в каталога на Изследователския център.

Източник: https://presata.com