Презентиране на продукти – характерни особености

      Comments Off on Презентиране на продукти – характерни особености

Целта на презентиране на продуктите е да се убедят клиентите от необходимостта точно от вашия продукт или услуга. За да се постигне това има различни начини. При невъзможност да се справите сами е добре да ползвате услугите на консултантска фирма.

Информационно представяне на продукта – това е един вид принос към бъдещите продажби. Подходящо е за нови продукти на пазара, както и за сложни скъпи стоки. Например, непознати продукти или нов клас автомобили. Никой не купува такива неща спонтанно, което означава, че няма смисъл да призоваваме спешно за действие. По-добре е да информираме аудиторията, за да консолидираме мнението си за това, колко висококачествен, полезен и функционален е този продукт. Ако човек мисли за закупуване, той ще запомни тази информация.

Презентиране на продукти с цел непосредствена продажба. Включете целия арсенал от действия, за да убедите аудиторията си да купи точно това, което предлагате. Направете го така, че да се повиши лоялността към компанията и продукта.

Демонстрационно представяне е тайната на успеха на продажба на някои видове продукти. Важно е да се достигне възможно най-точно до целевата аудитория, да се опознае нейното настроение и нужди.

Структурата на презентиране на продуктите трябва да обхваща следните основни моменти:
– описание на продукта – неговата цел, обхват, налични модели;
– характеристики на продуктите и техните илюстрации, предимства пред аналозите, полза за потребителя;
– варианти на продукта в различни области;
– мнение на клиентите;
– асортимент и цени;
– точки на продажба, опции за доставка.

При презентиране на продуктите най-важното е в началото и в края. Човекът най-добре си спомня началото и края на фразата, която е чул. Подредете акцентите в правилната последователност. Започнете с важна информация, която привлича вниманието на клиента, след това информирайте за средната значимост и в края посочете най-силния аргумент в полза на покупката. Можете да говорите за отстъпки и промоции.

Добро представяне на продукта е не само изброяването на числа и характеристики, но и обяснение защо купувачът се нуждае от него. На преден план при презентиране на продуктите посочете каква е ползата за клиента от вашите продукти или услуги, до колко той ще има възможност да направи икономии и да се чувства улеснен при ползването им. Преди всичко ползвайте факти, а не фрази.