Творческа стратегия в рекламата

      Comments Off on Творческа стратегия в рекламата

След като определи задачите на рекламата и рекламния бюджет, ръководството е длъжно да изработи общ творчески подход за рекламата, нейната творческа стратегия. В процеса на създаването й могат да се отделят три етапа:

  • Формиране идеята на посланието(лозунга, фразата)
  • Оценка и избор на вариантите на посланието
  • Изпълнение на посланието

Формиране на идеи на посланието – За генерирането на идеи творческите работници използват различни методи. Някои творчески работници се опитват да си представят кой от четирите типа удовлетворение – рационално, сетивно, обществено или удовлетворение на самолюбието – купувачите разчитат да получат от стоката и във вид на какво преживяване. По пътя на съчетаването на различните типове удовлетворяване с различните типове преживявания  те са в състояние да създадат множество различни рекламни послания.

Оценка и избор на вариантите на посланието – рекламодателят трябва да направи оценка на възможните послания. Посланието трябва преди всичко да:

  • съобщи на получателя нещо желано или интересно за стоката  
  • трябват да му съобщи нещо изключително или особено, не присъщо на останалите марки от дадена стокова категория
  • да се разбира от потребителите
  • да се запомня лесно от потребителя и да създава у него благоприятно отношение към фирмата и нейните стоки
  • да е благозвучно
  • да бъде проводимо на други езици без загуба на качеството, въпреки че звученето все пак ще остане най-добро на езика, на който е създадено посланието
  • да бъде правдоподобно или доказуемо

Източник: https://razberi.info/


[1] Филип Котлар – Основи на маркетинга, част втора