Category Archives: счетоводство

роучване на създаването на фирми: Защо броят на новите фирми е постоянен

Проучване на създаването на фирми: Защо броят на новите фирми е постоянен

Скорошни изследвания на предприемачеството хвърлиха нова светлина върху това колко важни са новите компании – фирми на по-малко от пет години – за икономическия растеж, така че следващият въпрос, повдигнат… Read more »

За мен – Димитър Белелиев

Казвам се Димитър Белелиев и имам щастието да упражнявам професията на счетоводител. Съвсем редовно минах през всички стълбици на българското образование, през УНСС и накрая се озовах в счетоводна къща…. Read more »