Килими – символ на добър усет за красота

На изток килимите са били основен елемент на бита. Те служили за легло в къщата, принадлежност за молитва, произведение на изкуството и за хубав подарък.

Колкото по-богато живеело семейството, толкова повече красиви постелки е притежавало. Нямало е покупка и продажба – всеки дом имал свой стан и тъкачи. Continue reading

Инвестиционни монети – увеличаване на капитала

В исторически план и сега скъпоценните метали (на първо място злато и сребро) са винаги инструмент за запазване и увеличаване на капитала.

От незапомнени библейски времена, където се споменава за злато и сребро, и сега в 21-век, ресурса им за инвестиция не намалява. Continue reading

Предимства и недостатъци на стоманените тръби за смяна на щрангове

Стоманата се явява един от най-трайните материали, които се използват за монтаж на системите за отопление, водоснабдяване и т.н. Въпреки, че днес пазара предлага достатъчно голям избор от много съвременни материали, в някои случаи само стоманените тръби са подходящи за монтаж на системи или смяна на щрангове като се има предвид тяхната трайност, надеждност и продължителност на ползване. Continue reading

Защо да избираме интериорни врати от голям производител

Собственик, на когото предстои да закупи интериорни врати, неизбежно се сблъсква с практически безкраен списък на фабрики, предлагащи своята продукция.

На пръв поглед дървените врати от производител с доказано име на пазара трудно се отличават от аналогичен модел от асортимента на малката фабрика. Обаче, ако се изучат особеностите на производството и, съответно, възможностите на едните и другите фирми, могат да се открият значителни различия между тях. Continue reading

Методи за оптимизация на складове под наем

Складовете под наем имат редица функции, изпълнението на които е задължително. Тяхната работа може да нанесе значителни загуби на всяко предприятие. Не е тайна, че редовните липси и повреди на стоки в склада са често срещано явление. Подобна практика на работа се среща в различни складове. Continue reading

Основни показатели на съвременните интериорни врати

При оформяне интериора на всяко помещение завършващ етап се явява монтирането на вратата, разграничаваща пространството. Вътрешните интериорни врати служат за разпределение на пространството и разделяне на помещенията с различно функционално предназначение. Continue reading

Стар водопровод – смяна на щрангове и тръби

Често в апартаментите се налага смяна на щрангове и тръби на водопроводната система, тъй като повечето от съществуващите са от въвеждането на сградата в експлоатация, а това са десетки години служба. Continue reading

За метода кислородна терапия

Всеки човек знае колко е необходим кислорода за неговия живот. Без вода и храна човешкият организъм може да се справи определено време, но без кислород – не. Настъпилият кислороден глад е причина за отмиране на клетки и възникване на различни заболявания. Continue reading

Водопроводна система – смяна на щрангове и тръби

До преди 20 – 30 години в жилищните сгради, както и на всички други места, за водопроводната система се използваха основно чугунени тръби. Така с годините качеството на водата, преминаваща по водопровода, непрекъснато се влошава. Причина за това е появилата се ръжда във вътрешността на тръбите. Continue reading

Особености при отпушване на канали в частна къща

Самостоятелната канализационна система в частната къща може да създаде мащабни проблеми, ако има пропуск при нейното проектиране и изпълнение. Докато в многожилищната сграда тръбите са с малка дължина и всички са включени в общия щранг, то в къщата тръбите са много и се включват в канализационната мрежа или септичната яма. Continue reading